Het Arbeidsdeskundigonderzoek van Synthra onderzoekt of passend werk binnen de eigen organisatie mogelijk is wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Het Arbeidsdeskundigonderzoek geeft vervolgens ook een passend advies naar eventuele passende functies buiten de eigen organisatie.

Achtergrond

Met het Arbeidsdeskundigeonderzoek wordt eerst het belastingsprofiel van de werknemer in beeld gebracht. Vervolgens onderzoeken wij eventuele disbalans binnen de eigen functie en brengen wij in beeld of de eigen functie passend gemaakt kan worden door taken aan te passen. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden van andere functies binnen de eigen organisatie en brengen wij mogelijk passende functies buiten de eigen organisatie in beeld. Dit onderzoek voeren wij uit op basis van de MOBEL. Lees hier meer over onze MOBEL.


Echt kunnen toetsen

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden in bedongen arbeid maken wij gebruik van het geautomatiseerd systeem MOBEL. MOBEL staat voor Mogelijkheden- en Belemmeringenlijst. Deze door Synthra ontwikkelde online softwaretool ondersteunt bij het vinden van een match tussen de vastgestelde belastbaarheid, het niveau van betrokken en passende functies binnen de organisatie. Is het werken binnen de eigen organisatie niet meer mogelijk dan doen wij op basis van de MOBEL aanbevelingen richting functies buiten de eigen organisatie. Op basis van het onderzoek concluderen wij of de eigen functie voor werknemer nog schikt is. Verder beschrijven wij of de deze functie eventueel passend is te maken. Is de eigen functie niet haalbaar dan geven wij een oordeel over mogelijkheden tot herplaatsing in een andere functie bij de eigen werkgever. Als laatste doen wij een uitspraak over de noodzaak om eventuele extern gerichte re-integratie inspanningen te ondernemen.


Meer informatie over het Arbeidsdeskundig onderzoek? Neem contact op met ons.

terug naar diensten