Met het Haalbaarheidsonderzoek van Synthra onderzoeken wij de mogelijkheden voor een werknemer om deel te kunnen nemen aan loonvormende arbeid, in fysieke en psychische zin. Met de uitkomst van het Haalbaarheidsonderzoek wordt voor een werknemer inzichtelijk of er nog arbeidsmogelijkheden zijn.

Achtergrond

Het Haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet als niet duidelijk is of er nog toekomstige arbeidsmogelijkheden zijn als er sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Concludeert het onderzoek dat er geen mogelijkheden zijn dan heeft de werkgever aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan en is een vervroegde IVA mogelijk. Toont het onderzoek arbeidsmogelijkheden aan dan kan gestart worden met re-integratie of met een psychische interventie. Synthra voert het Haalbaarheidsonderzoek uit aan de hand van de SCL-90 en de MELBA-methode om arbeidskundige mogelijkheden en psychische problematiek in kaart te brengen.


Werkwijze

Bij de start van het Haalbaarheidsonderzoek worden de beperkingen zoals aangegeven in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en de beperkingen zoals aangegeven door de werknemer als uitgangspunt genomen. Eerst wordt de MELBA uitgevoerd. Dit wetenschappelijk onderbouwde onderzoek maakt de arbeidsvaardigheden inzichtelijk. Deze worden gekoppeld aan de functie-eisen. Op basis van cognitieve en fysieke vaardigheden wordt in beeld gebracht wat de eventuele arbeidsmogelijkheden van de werknemer zijn.

Vervolgens wordt de Symptom Checklist (SCL-90) ingezet. De SCL-90 is een veelgebruikte en valide multidimensionale klachtenlijst. Deze wordt door de werknemer zelf ingevuld om psychische en lichamelijke klachten te meten. Bij langdurig verzuim gaat het doorgaans niet alleen om de vraag of de werknemer arbeidskundig in staat is om duurzaam aan arbeid deel te nemen. Vaak is er ook andere problematiek van toepassing. Indien de SCL-90 scores hoog zijn dan wordt het Haalbaarheidsonderzoek aangevuld met een verdiepend onderzoek, uitgevoerd door een psycholoog. De uitkomsten van beide onderzoeken worden beschreven in een uitgebreide rapportage.


Meer informatie over het Haalbaarheidsonderzoek? Neem contact op met Ben Vos.

Terug naar diensten