De Vitaliteitscan is een (preventief) onderzoek van Synthra om de gezondheid van werknemers binnen een organisatie in beeld te brengen, te bewaken en te bevorderen. De resultaten van het onderzoek stelt de werkgever in staat om gerichte interventies in te zetten met als doel verzuim te voorkomen en werknemers meer inzicht te geven in de eigen gezondheid.

Achtergrond

Om optimaal te (kunnen) presteren, besteden steeds meer organisaties aandacht aan hun werknemers. Gezonde werknemers presteren beter en zijn gemotiveerder. De Vitaliteitscan heeft als doel het signaleren van mogelijke beroepsziekte in arbeid op individueel niveau en op organisatieniveau. Verder bewaakt en bevordert de scan de gezondheid van werknemers in relatie tot het werk en wordt het functioneren en de inzetbaarheid van werknemers bewaakt en kan verbeteren.


Hoe werkt het?

De Vitaliteitscan is een onlinescan welke door Synthra wordt uitgezet onder de werknemers. De scan biedt naast het uitvoeren van een onlinescan over de gezondheid van uw werknemers, ook de begeleiding van de invoer van het onderzoek en een terugkoppeling met een uitgebreide rapportage op organisatieniveau. Het is ook mogelijk om via Synthra interventies in te zetten met als doel de resultaten van de scan zo snel en professioneel mogelijk te verwerken.


Bevindingen

Na het onderzoek ontvangt de werkgever een uitgebreide rapportage. De gegevens van werknemers kunnen op verschillende wijze worden gepresenteerd. Als collectief, per afdeling, anoniem en/of op individueel niveau. De resultaten worden verder geïnterpreteerd. Welke klachten komen bijvoorbeeld veel voor en op welke afdeling? En komen bepaalde klachten meer voor dan elders in vergelijking met de eigen branche? De Vitaliteitscan geeft ook op deze vragen een antwoord. De werkgever kan na het onderzoek gerichte maatregelen nemen om de gezondheid van werknemers te beschermen of te verbeteren. Werknemers kunnen persoonlijk advies krijgen over hun wijze van werken en leefgewoonten.


Meer informatie over de Vitaliteitscan? Neem contact op met Erika van der Rijd.

Terug naar overzicht