Synthra ondersteunt werkgevers die kiezen voor het eigen risicodragerschap Ziektewet. Wij begeleiden werknemers die ziek uit dienst gaan. Onze inspanningen zijn er op gericht om ex-werknemers snel en efficiënt te begeleiden met als doel de schadelast voor werkgever te beperken en de instroom en duur van ex-werknemers in de Ziektewet te minimaliseren.

Achtergrond

Een werkgever kan kiezen om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden (wet BeZaVa). De werkgever draagt hiermee zelf de uitkeringslasten van een werknemer die ziek uit dienst gaat. Dit zijn werknemers met een tijdelijk dienstverband, bijzondere arbeidsovereenkomsten zoals stagiairs, vakantiekrachten, onder bijzondere voorwaarden zelfstandigen, werknemers met een flexibel contract en werknemers die ziek uit dienst gaan en binnen vier weken ziek worden zonder dat zij een nieuwe werkgever of WW rechten hebben. Voor werkgevers die (nog) geen eigen risicodrager zijn voor de Ziektewet is het UWV de uitvoerende en controlerende instantie.


Wat doen wij?
 • Implementatie: wij analyseren het huidig verzuimbeleid, doen aanbevelingen, instrueren contactpersonen en implementeren de softwaremodule;
 • Wij stellen conceptteksten op en geven advies over het aanname- en uitstroombeleid;
 • Claimbeoordeling & verloning: wij beoordelen de ziekmelding arbeidskundig en medisch;
 • Wij stellen de hoogte van de uitkering vast en doen verslag naar werknemer, werkgever, arts(en) en het UWV;
 • Ziektewetbegeleiding: wij onderhouden intensief contact met ex-werknemer, gericht op herstel. De Casemanager consulteert de werkgever over de voortgang, het eventueel stopzetten van de uitkering en het aanvragen van herbeoordelingen en voeren van bezwaarprocedure;
 • Re-integratie: bij toegenomen belastbaarheid begeleiden wij ex-werknemer met een re-integratietraject naar passende arbeid;

Waarom Synthra?
 • Door zelf de uitkering aan te vragen en wijzigingen in de gezondheidssituatie te delen activeren wij de ex-werknemer om zelf regie te nemen;
 • De werkgever heeft inzage in het proces en inspanningen middels de door Synthra ontwikkelde internet applicatie;
 • Met onze MOBEL (mogelijkheden en belemmeringenLijst) meten wij hoe re-integratie bevorderd kan worden;
 • Wij stellen de hoogte van de uitkering vast en doen verslag naar werknemer, werkgever, arts(en) en het UWV;
 • Wij werken met een eigen bedrijfsarts en Medisch Casemanager om doelgericht naar herstel te werken;
 • Omdat wij ook re-integratietrajecten uitvoeren, kunnen wij acties inzetten, gericht op arbeid;
 • Wij hebben veel kennis van de wetgeving, onder meer door onze betrokkenheid tot de totstandkoming van de wet BeZaVa.

Meer informatie over de Ziektewet? Neem contact op met Danielle de Leng.


Terug naar diensten