Met onze arbodienstverlening participeert de werknemer in zijn eigen casemanagement. De werknemer staat centraal en is verantwoordelijk voor de terugkeer naar arbeid. Met onze dienstverlening is de werknemer zich continu bewust van zijn situatie. Wij faciliteren werknemer en werkgever met de volgende onderwerpen:

Arbeidsdeelnamesysteem (ADS)
Dit door Synthra ontwikkelde online softwareprogramma ondersteunt werknemer, werkgever en derden in de uitvoering van alle activiteiten rondom de begeleiding naar arbeid. In het Arbeidsdeelnamesysteem zijn alle verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter opgenomen. Ook is het mogelijk om het verzuimprotocol en cao-verplichtingen op te nemen en zijn alle UWV-documenten opgenomen. In het Arbeidsdeelnamesysteem is voor de werkgever uitgebreide stuurinformatie beschikbaar. Het Arbeidsdeelnamesysteem kan gekoppeld worden aan diverse verzuimregistratiesystemen.

Loondoorbetaling Bij Ziekte (LBZ)
Bij Synthra doen werknemers bij verzuim een aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ) in het door ons ontwikkelde Arbeidsdeelnamesysteem (ADS). Normaal 'melden' werknemers zich ziek bij hun leidinggevende. Wij gaan verder: de werknemer geeft met de LBZ-aanvraag antwoord op een aantal vragen welke vervolgens objectief worden beoordeeld door de leidinggevende en door Synthra.

Mogelijkheden- en BelemmeringenLijst (MOBEL)
De MOBEL staat voor mogelijkheden- en BelemmeringenLijst. Met deze door Synthra ontwikkelde digitale vragenlijst meten wij periodiek de belastbaarheid en de voortgang in begeleiding door de mogelijkheden en belemmeringen door de werknemer zelf vast te laten stellen. De werknemer zelf vult periodiek de MOBEL in. De MOBEL stelt vast of ziekte ook leidt tot arbeidsongeschiktheid en in welke mate. Uitkomsten worden automatisch vergeleken met het belastingsprofiel van de bedongen arbeid. Door het belastingsprofiel te vergelijken met andere functies kan vastgesteld worden of er passende arbeid verricht kan worden.

Helpdesk
Met de helpdesk ondersteunen wij werkgever en werknemer, met name met vragen over de software en het proces.

Multidisciplinair Team (MDT)
De bedrijfsarts van Synthra adviseert over de medische belastbaarheid, beoordeelt de adequaatheid van de behandeling en geeft een prognose van de verzuimduur. Andere taken delegeert de bedrijfsarts aan de Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB). De Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is als procesbegeleider betrokken bij terugkeer naar werk en zet in overleg met de bedrijfsarts de juiste interventies in om herstel te bespoedigen. De Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is procesbegeleider en is verantwoordelijk voor terugkoppeling aan de werkgever. Verder zijn een psycholoog en fysiotherapeut onderdeel van het MDT.


Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO)
Dit (preventieve) gezondheidsonderzoek is een individueel onderzoek wat wordt ingezet om de gezondheid van de werknemer te bewaken en te bevorderen. Het onderzoek kan door de werknemer zelf preventief worden aangevraagd in het Arbeidsdeelnamesysteem. Uitkomsten worden vertaald in concrete acties. De uitkomsten van het Arbeidsgezondheidsonderzoek zijn preventief vrijblijvend voor de werknemer. Als onderdeel van het Frequent Verzuimtraject geldt het Arbeidsgezondheidsonderzoek als verplichting voor de werknemer.

Frequent Verzuim (FV)
Als een werknemer vier keer binnen een jaar een aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ) doet, start een Frequent Verzuim traject. Doel hiervan is het inzichtelijk maken van de situatie, het verbeteren van de gezondheid en het creëren van bewustwording bij de werknemer. Bij een Frequent Verzuimtraject maken wij gebruik van het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO).

Klantteam
In onze dienstverlening werken wij met een vaste aanspreekpunten. Onze klantteams bestaan uit een verzuim-/accountmanager, een bedrijfsarts en Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB). Voor de inzet van eventuele interventies bestaat het team verder uit een re-integratieconsulent, arbeidsdeskundige, psycholoog en een fysiotherapeut. Met deze regionaal georganiseerde klantteams zijn wij in staat om u als totaal leverancier van dienst te zijn op alle voorkomende onderwerpen binnen verzuim en arbeidsongeschiktheid.


Interventies
Naast de dienstverlening binnen het abonnement faciliteren wij werkgever en werknemer met diverse interventies. Deze interventies worden zo nodig en in overleg met u als werkgever ingezet.

Meer informatie over onze bijzondere arbodienstverlening? Neem contact op met Roelof Sneep.


Terug naar diensten