Het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) is het onderzoek dat wij gebruiken om de gezondheid van werknemer binnen een organisatie te bewaken en te bevorderen. Het onderzoek geeft inzicht in eventuele gezondheids- en werkproblemen en maakt het mogelijk om acties op het gebied van werk en gezondheid in te zetten. Wij zetten het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) in bij preventie en bij frequent verzuim.

Achtergrond

De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van zijn gezondheid en heeft een actieve rol in het preventie- en re-integratieproces. Met een Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) faciliteert de werkgever de verplichting om de werknemer – op elk gewenst moment- inzicht te laten krijgen in de mate van (fysieke en mentale) gezondheid.


Hoe werkt het?

Als een werknemer een Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) opstart dan ontvangt hij in eerste instantie een digitale vragenlijst. Na het invullen van deze vragenlijst volgt een gesprek met de Medisch casemanager of bedrijfsarts om de uitkomsten te bespreken. In dit gesprek ontvangt de werknemer een aantal handreikingen om de eventuele gemeten onbalans om te zetten in een situatie van meer vitaliteit en balans. Het deelnemen aan het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) is bij frequent verzuim niet vrijwillig, gedurende het traject heeft de werknemer contact over de voortgang en wordt het onderzoek na 6 maanden herhaald om de behaalde resultaten te meten.

Meer informatie over het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO)? Neem contact op met het SDC.

Terug naar diensten
AGO1.jpg