Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) is het online softwareprogramma dat werknemer, werkgever en betrokken derden ondersteunt en borgt in alle activiteiten rondom de begeleiding naar arbeid. Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) faciliteert de werknemer om zelf regie te nemen in het re-integratieproces. Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) is ontwikkeld door Synthra.

Achtergrond

Met het Arbeidsdeelnamesysteem maakt de werknemer zich bewust van zijn situatie bij arbeidsongeschiktheid. Dit begint met de ziekmelding, de werknemer doet in het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) een aanvraag loondoorbetaling bij ziekte. Verder worden alle inspanningen in het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) vastgelegd, het dossier wordt hiermee compleet, op een centrale plaats en voor zowel werknemer als werkgever volledig inzichtelijk gemaakt. In het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) zijn alle verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter volledig opgenomen. Ook is het mogelijk om het verzuimprotocol en/of cao verplichtingen in de software op te nemen. Verder zijn alle verplichte documenten vanuit het UWV opgenomen in het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS).


MOBEL

Binnen het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) kan werknemer ook (periodiek) de MOBEL invullen. MOBEL staat voor mogelijkheden en belemmeringen lijst. Met deze door Synthra ontwikkelde digitale vragenlijst meten wij periodiek de belastbaarheid en de voortgang van de begeleiding door de mogelijkheden en belemmeringen door de werknemer zelf vast te laten stellen. Meer over MOBEL


Managementinformatie

Naast ondersteuning en borging van het re-integratieproces is in Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) uitgebreide managementinformatie beschikbaar. Het is mogelijk om realtime rapportages over het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie te tonen. Verder maakt het kwaliteitsanalyses voor leidinggevenden, duur van het verzuim en diverse rapportages eventuele Ziektewet en WGA- risico’s inzichtelijk. Het Arbeidsdeelnamesysteem werkt goed samen met salarispakketten of ander verzuimregistratiesystemen. Ook faciliteert het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) de mogelijkheid voor werkgever en werknemer om interventies en acties uit te zetten.


Meer informatie over het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS)? Neem contact op met via 010-4045380 of stuur een mail naar sdc@synthra.nl

.


Terug naar werkgever


icon_ADS.png