Bij Synthra moeten werknemers bij arbeidsongeschiktheid een aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ) doen in het door ons ontwikkelde Arbeidsdeelnamesysteem (ADS). Normaal 'melden' werknemers zich ziek bij hun leidinggevende. Wij gaan verder: de werknemer geeft met de LBZ aanvraag antwoord op een aantal vragen welke vervolgens objectief worden beoordeeld door de leidinggevende of Synthra.

Arbeidsdeelnamesysteem (ADS)

Bij Arbeidsdeelname Arbodienstverlening doet de werknemer een aanvraag bij de werkgever voor loondoorbetaling bij ziekte (op basis van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek) in het Arbeidsdeelnamesysteem (AD). De werknemer doet de afwezigheidsmelding in veel gevallen bij zijn leidinggevende en zij stellen samen in een verzuimgesprek vast of er een loondoorbetaling bij ziekte noodzakelijk is. Meer over het Arbeidsdeelnamesysteem


MOBEL

Met de aanvraag Loondoorbetaling bij ziekte vult werknemer een mogelijkheden- en belemmeringenlijst (MOBEL) in. Met de MOBEL stelt de werknemer de feitelijke situatie van arbeidsongeschiktheid vast naar de mogelijkheden en belemmeringen in de arbeid. Op basis van de uitkomsten van de MOBEL maken de werknemer en werkgever afspraken om zo spoedig mogelijk het werk te hervatten. Meer over MOBEL


Beoordeling volgens wettelijk kader

De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld en geaccordeerd door de werknemer, leidinggevende en/of Synthra. Dit is afhankelijk van het abonnement. Dit gebeurt voordat de werknemer een reactie heeft ontvangen. Hiermee voldoet iedere start van het re-integratiedossier aan de wettelijke eisen. Wij ondersteunen de werkgever met uitleg en naleven van de verplichtingen die het Burgerlijk Wetboek oplegt bij arbeidsongeschiktheid, richtlijnen van de NVAB en STECR-werkwijzers. Bijvoorbeeld het aanbieden van passende werkzaamheden, richtlijnen bij conflicten en opstarten van de juiste interventies.


Meer informatie over LBZ? Neem contact op met het SDC.

Terug naar werkgever

icon_LBZ.png