Met de Loonwaarde Advies Tool (LAT) berekenen wij de loonwaarde van een werknemer met betrekking tot de werkzaamheden die deze verricht tijdens zijn re-integratie. Met de Loonwaarde Advies Tool (LAT) wordt inzicht verkregen in het WIA-keuringsresultaat met het doel om WGA-instroom zo veel als mogelijk te voorkomen.

Achtergrond

Als een werknemer twee jaar ziek is wordt de werknemer door het UWV gekeurd. Het UWV bepaalt of de werkgever en de werknemer zich hebben gehouden aan de wet- en regelgeving. Door de inzet van de Loonwaarde Advies Tool (LAT) krijgt de werkgever antwoord op de vraag hoe hoog de gerealiseerde loonwaarde van de uitgevoerde werkzaamheden van de werknemer is ten opzichte van een valide soortgelijke werknemer. Belangrijk want zo voorkomt de werkgever een sanctie tot loondoorbetaling en een sanctie tot een beperking van de WIA-uitkering aan de werknemer. Na dit beoordelingstraject bepaalt het UWV het soort en de hoogte van de WIA-uitkering. Een WGA-uitkering wordt voor maximaal tien jaar toegerekend aan de werkgever.


Wat is de loonwaarde?

Door de Loonwaarde Advies Tool (LAT) berekenen wij een loonwaarde. De loonwaarde is de gerealiseerde arbeidsprestatie van een werknemer, met de eventuele arbeidsbeperkingen in een bepaalde functie op een bepaald moment, afgezet tegen de gezonde soortgelijke (valide) werknemer. De berekening wordt uitgedrukt in een percentage van de prestatie van de gezonde soortgelijke.


Wat doet Synthra?

Naast een afspraak met leidinggevende en werknemer vindt een werkplekonderzoek plaats. De informatie wordt verwerkt in een door het UWV goedgekeurd format, waarmee op een gestructureerde en eenduidige wijze een gerealiseerde loonwaarde berekend wordt. Uitkomsten maken wij op in een rapportage. Deze kan de werkgever meesturen naar het UWV met de overige documenten ten behoeve van de WIA-keuring.


Meer informatie over de Loonwaarde Advies Tool? Neem contact op met Joep Sala.

Terug naar diensten