De MOBEL staat voor mogelijkheden en belemmeringen lijst. Met deze door Synthra ontwikkelde digitale vragenlijst meten wij periodiek de belastbaarheid en de voortgang in begeleiding door de mogelijkheden en belemmeringen door de werknemer zelf vast te laten stellen.

Achtergrond

De MOBEL is gebaseerd op de FML (Functie- en Mogelijkheden Lijst) en is afgeleid van de CBBS-systematiek die het UWV gebruikt bij het beoordelen van de belastbaarheid, bijvoorbeeld bij een WIA keuring. De FML wordt ook gebruikt door bedrijfsartsen in de eerste twee ziektejaren. Het is een belangrijke indicator om inzichtelijk te maken hoe groot de kans is op WIA-instroom en daarmee mogelijke schadelast voor de werkgever. De MOBEL-systematiek is ontwikkeld door Synthra en wordt gebruikt binnen diverse vormen van begeleiding.


Hoe werkt het?

De werknemer vult zelf de (terugkerende) vragenlijst in. Zo hoeft er geen bedrijfsarts, UWV of andere derde ingezet te worden. De werknemer wordt bevraagd op de onderwerpen: persoonlijk en sociaal functioneren, fysieke omgevingseisen, dynamisch handelen, statisch handelen en psychisch belastende factoren. Met de ingevulde mogelijkheden en belemmeringen berekent de module een arbeidsgeschiktheidsscore op de mogelijkheden in de eigen functie of de mogelijkheden in diverse andere functies binnen en buiten de organisatie. Op deze wijze stelt de werknemer zelf vast of de ziekte ook leidt tot arbeidsongeschiktheid en zo ja, in welke mate. Alle functieprofielen van de werkgever staan in onze software-omgeving.


Waarom de MOBEL?

Met de MOBEL wordt de werknemer in een ondernemende positie gezet. Hij wordt geactiveerd om zelf aan te geven wat hij nog wel kan en wat nodig is om de bedongen of aangepaste arbeid te kunnen uitoefenen. De MOBEL geeft de werkgever op elke gewenst moment een objectief beeld van de mogelijkheden en belemmeringen van de werknemer. De werknemer krijgt op basis van zijn mogelijkheden een verzoek om aan te geven hoe hij in staat gesteld moet worden om weer geheel of gedeeltelijk aan arbeid deel te nemen zodat een zo hoog mogelijk percentage loonwaarde benut kan worden. Door de MOBEL periodiek uit te voeren wordt duidelijk of de re-integratie zich ontwikkelt overeenkomstig besproken verwachtingen en gemaakte afspraken.


Meer informatie over MOBEL? Neem contact op met het SDC.

Terug naar werkgever