Het Multidisciplinair team (MDT) van Synthra faciliteert werkgever en werknemer met de bedrijfsarts en Medicam, psycholoog, fysiotherapeut, re-integratie- consulent en verzuimmanager. Met deze multidisciplinaire en regionaal georganiseerde teams zijn wij in staat om de werkgever als totaalleverancier van dienst te zijn op alle voorkomende onderwerpen binnen verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Medisch Casemanager (Medicam)

Verzuimbegeleiding is in Nederland is geprotocolleerd en onderhevig aan wetten en regelgeving, waaronder de Wet verbetering poortwachter. Een onderdeel hiervan is dat een organisatie zich moet laten bijstaan door een geregistreerde arts die zelfstandig kan werken of werkzaam is voor een arbodienst. Synthra biedt een variant aan die voldoet aan de wetgeving en goed aansluit op de visie van Synthra om het werken in Eigen Regie te bevorderen: de samenwerking tussen Bedrijfsarts en Medicam. Medicam staat voor Medisch Casemanager.


Achtergrond

In de NVAB leidraad ‘Samenwerking Bedrijfsarts en Casemanager’ is geregeld dat de bedrijfsarts taken kan delegeren aan een hiertoe opgeleide casemanager. De bedrijfsarts houdt de eindverantwoordelijkheid en de Medicam opereert onder supervisie van de bedrijfsarts. Onze Medicam biedt deskundige ondersteuning bij de verzuimbegeleiding. Dit doet de Medicam door het bewaken van de procesgang rond verzuim en re-integratie, en door het adviseren van de werkgever over de mogelijke inspanningen om herstel en werkhervatting te voorspoedigen.


Rolverdeling

De bedrijfsarts van Synthra adviseert over de medische belastbaarheid, beoordeelt de adequaatheid van de behandeling en geeft een prognose van de verzuimduur. Andere taken van de bedrijfsarts dragen wij over aan de Medicam. De Medicam is direct betrokken bij de begeleiding naar arbeid en zet in overleg met de bedrijfsarts de juiste interventies in om herstel te bespoedigen. De Medicam is het eerste aanspreekpunt bij arbeidsbegeleiding en is verantwoordelijk voor terugkoppeling aan de werkgever. Door de inzet van een Medicam houdt de werkgever grip op de medische kosten binnen verzuimbegeleiding.


Meer informatie? Neem contact op met ons via 010-4045380 of stuur een mail naar sdc@synthra.nl.

MDT.jpgTerug naar visie