Als een werknemer uitvalt met psychische klachten of klachten aan het bewegingsapparaat dan kan dit leiden tot langdurig verzuim. Beide klachten vormen samen 70% van de oorzaken van langdurig verzuim. De op terugkeer gerichte aanpak van reActivate is een interventie die verdere schade voor werkgever en werknemer kan voorkomen.

Meer dan psychologische zorg

reActivate is geen gewoon psychologisch bureau. 14 jaar geleden gestart als re-integratiebedrijf zit terugkeer naar werk in het DNA. Vanuit psychologisch specialisme is reActivate ontwikkeld naar een WTZi-erkende GGZ-instelling die jaarlijks honderden mensen behandelt richting herstel én arbeidsparticipatie. Vanuit de visie dat arbeid een belangrijke voorwaarde is voor welzijn en daarmee bijdraagt aan herstel. Zorg & werk zijn voor reActivate een keten. “Blijft u maar lekker thuis”, roept reActivate niet. In multidisciplinaire teams werken de psychologen samen met fysieke professionals. Hiermee pakt reActivate psychologische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat succesvol aan.


Wat doet reActivate?

Een begeleidingstraject van reActivate is maatwerk met vaste stappen. De eerste stap is een online screening die de klachten van de werknemer in kaart brengt. Op indicatie worden specifieke screenings-instrumenten ingezet. Op basis van een persoonlijk intake gesprek wordt de problematiek vastgesteld en samen met de werknemer worden de trajectdoelstellingen vastgelegd in een trajectvoorstel. Na akkoord van de werkgever start het traject met educatie om inzichtelijk te maken wat de onderliggende patronen zijn die leiden tot de medische klachten. Dit kan bijvoorbeeld een stoornis zijn of het niet bewaken van eigen grenzen. In de medische begeleiding wordt gewerkt aan herstel. Doel: oplossen van belemmerende factoren (psychisch en fysiek) en duurzaam opbouwen. Vervolgens worden handvatten geboden waarmee de werknemer situaties leert herkennen en terugval kan voorkomen. Het traject wordt afgerond met een eindrapportage, met optioneel een driegesprek met leidinggevende. Hiermee wordt ook de organisatie in staat gesteld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van terugval in de toekomst.


Waarom reActivate?
  • Kwalitatief uitstekende behandeling en begeleiding
  • Zorg & Werk zijn een keten
  • Specifieke producten voor stagnerende re-integratie trajecten
  • Werkgevers waarderen reActivate als medische instelling met oog voor hun belang en werkwijze
  • Adequate afstemming met re-integratiebegeleider en bedrijfsarts
  • Geen wachtlijsten en korte communicatielijnen

Meer informatie? Neem contact op met reActivate via 085 – 0210 499 of stuur een mail naar secretariaat@reactivate.nl. Bezoek de website op www.reactivate.nl.

Terug naar diensten

logo_reActivate_2014_RGB_(2).jpg