Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, heeft hij met betrekking tot deze WGA-instromers een plicht om maatregelen gericht op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid te treffen. Naast de re-integratieverplichting heeft de werkgever regelmatig te maken met beschikkingen en richtlijnen van het UWV tijdens de WGA-periode. Wij begeleiden de eigenrisicodrager voor de WGA in dit traject, spoor 3.


Wat doet Synthra?

Beoordeling en bezwaar

Bij instroom van een werknemer in de WGA, beoordelen wij of dit overeenkomt met de verwachting. Indien dit niet volgens verwachting is, starten wij een bezwaar en beroep procedure om bijvoorbeeld een IVA of minder dan 35% te verkrijgen.

Begeleiding WGA

Wij bieden begeleiding op maat tijdens de periode waarover de (ex-)werkgever, die eigenrisicodrager, de WGA-verplichtingen draagt. Daarbij vindt continue toetsing plaats of de huidige uitkeringsvorm dan wel het uitkeringspercentage juist is en bij verandering starten wij een herbeoordelingsprocedure bij UWV. Indien de uitkomst van de herbeoordeling bij UWV niet volgens verwachting is wordt bezwaar en eventueel beroep ingezet om bijvoorbeeld een IVA of minder dan 35% arbeidsongeschiktheid te verkrijgen.

Re-integratie naar werk

Als een (ex-)werknemer een restverdiencapaciteit heeft en deze wordt niet of onvoldoende benut (het deel dat de werknemer in arbeid kan verrichten) wordt een re-integratietraject gestart. Het doel is de (ex-)werknemer te re-integreren in passende arbeid. Na een intake met zowel de (ex-)werkgever als de (ex-)werknemer wordt een tijdscontingent trajectplan opgemaakt.


Meer informatie over Spoor 3? Neem contact op met Martin van der Leden.

Terug naar diensten