Met de WIA-dossiercheck voeren wij een dossieranalyse uit van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer waarbij wij aanbevelingen doen om de verzuimduur te verkorten en om een loonsanctie en WGA instroom te voorkomen.

Achtgergrond

Als een werknemer twee jaar ziek is wordt deze door het UWV gekeurd met de WIA-keuring. Het UWV bepaalt of werkgever en werknemer zich hebben gehouden aan de wet- en regelgeving, waaronder de Wet Verbetering Poortwachter. Is dit niet het geval dan kan het UWV een sanctie tot loondoorbetaling opleggen aan de werkgever en een sanctie tot een beperking van de WIA-uitkering opleggen aan de werknemer. Met de WIA-dossiercheck beoordelen wij deze risico’s voor de werkgever en de verzekeraar. De periode waarin Synthra de WIA-dossiercheck uitvoert wordt in overleg met de werkgever vastgesteld. Doorgaans wordt de WIA- dossiercheck op 26 en/of 42 weken uitgevoerd, gelijk aan de melding naar het UWV.


Wat doet Synthra?

Wij vragen allereerst de nodige informatie op bij de werkgever. Dit betreft de beschrijving van het dossier en de ondernomen stappen binnen het dossier. Verder worden alle documenten rond de Wet verbetering Poortwachter documenten verzameld. Op basis van de ontvangen stukken analyseren wij – naast de nodige stappen binnen de Wet verbetering Poortwachter - het dossier op de rol van de bedrijfsarts, de rol van de arbeidsdeskundige en de rol van werkgever en werknemer.


Wat ontvangt u als werkgever?

Onze bevindingen verwoorden wij in een rapportage voor de werkgever. Hierin beschrijven wij de nodige acties op dossierniveau. Ook worden deze acties besproken met de casemanager. Verder adviseren wij de werkgever hoe in de toekomst langdurige dossiers kunnen worden voorkomen. De ondernomen acties en documenten worden beschikbaar gesteld in ons online softwareprogramma, het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS). Synthra ondersteunt de werkgever met het opvolgen en uitvoeren van de nodige acties.


Meer informatie over de WIA-dossiercheck? Neem contact op met Barbara Sobocan.

Terug naar diensten