icon_ADS.png
Hier vindt u informatie over het Arbeidsdeelnamesyteem. Naast uitleg in de verschillende video's hebben wij de meest gestelde vragen en de behorende antwoorden voor u opgenomen. Komt u er niet uit? Neem contact op met de helpdesk van Synthra.

Wat is het Arbeidsdeelnamesysteem en wat kan ik er mee?
Het Arbeidsdeelnamesysteem is het online programma dat u als werknemer ondersteunt in alle activiteiten rondom verzuim en in de begeleiding naar arbeid. Met het Arbeidsdeelnamesysteem kunt u zelf preventief vrijblijvend onderzoek doen naar uw eigen vitaliteit bij (dreigend) verzuim. Bent u ziek? Dan gebruikt het u het Arbeidsdeelnamesysteem om een aanvraag loondoorbetaling bij ziekte (LBZ) te doen. Bij ziekte heeft u ook toegang tot uw volledig (medisch) dossier. U kunt mogelijke acties inzien en aanmaken. Het Arbeidsdeelnamesysteem faciliteert u als werknemer om zelf regie te nemen in het re-integratieproces.
Inloggen op het ADS?

Klikt u op onderstaande button.

Inloggen Arbeidsdeelnamesysteem

Meer informatie?


sdc@synthra.nl
010-4045380

Instructievideo's Arbeidsdeelnamesysteem

Animatie Synthra over de dienstverlening voor u als werknemer
Instructievideo | Aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte, kort verzuim
Instructievideo | Aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte, lang verzuim
Instructievideo | (voorlopig) Plan van Aanpak
Instructievideo | MOBEL
Instructievideo | Hersteld melden
Instructievideo | Verzuimpercentage wijzigen

Veel gestelde vragen en antwoorden

Vragen over het werken met ADS

ADS staat voor Arbeidsdeelnamesysteem. Met deze online software van Synthra heeft u toegang tot uw dossier en kunt u de nodige acties inzetten, preventief en tijdens verzuim. Het Arbeidsdeelnamesysteem is ontwikkeld door Synthra.Vragen over verzuimbegeleiding

Het is de werkgever die verantwoordelijk is voor de re-integratie van zijn werknemer. Om te bepalen of een werknemer het werk (gedeeltelijk) kan hervatten heeft de werkgever inzicht nodig ten aanzien van de belastbaarheid en de verwachtte duur. Geadviseerd door een bedrijfsarts over deze punten, is het de werkgever die bepaalt of werkhervatting aan de orde is. Voorwaarde is dat het werk dat wordt aangeboden passend is. Dit kan door de werkgever zelf worden onderzocht op basis van de STECR Werkwijzer Werkaanpassing, of door middel van een Arbeidsdeskundig Onderzoek. Mocht een werknemer het hiermee niet eens zijn, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.Vragen over Synthra

Synthra ondersteunt werknemer en werkgever bij de verzuimbegeleiding. Dit doen wij met een complete dienstverlening waarin de werknemer centraal staat. Dit maakt ons een bijzondere arbodienst.


Vragen over privacy

Absoluut. Wij zijn ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1499443.


Definities en afkortingen

ADS staat voor Arbeidsdeelnamesysteem. Met deze online software van Synthra heeft u toegang tot uw dossier en kunt u de nodige acties inzetten, preventief en tijdens verzuim.Terug naar werknemer