Missie

Nederland helpen om naar 98% arbeidsdeelname te komen, dit is de ambitie van Synthra. Wij geloven dat gezonde werknemers de basis zijn voor het succes en de continuïteit van een organisatie. Wij ondersteunen werkgevers daarom bij het structureel terugbrengen van verzuim en WGA-instroom naar een absoluut minimum.

-1 + 12 jaar

Synthra staat voor het eigen regie model. Wij geloven door werknemers ondernemend en als verantwoordelijke te positioneren en leidinggevenden te ondersteunen in kennis, het verzuim afneemt en arbeidspotentieel wordt vergroot. Dit doen wij door preventie, arbeidsbegeleiding bij loondoorbetaling bij ziekte, uitvoering Ziektewet en eigenrisicodragerschap WGA te presenteren in een -1 + 12 jaarpropositie met een landelijke uitvoering door multidisciplinaire teams. De werknemer is hierbij aan zet en verantwoordelijk om terug te keren naar arbeid.


Integraal model

Synthra is opgericht in 2011 door Jasper de Wijn. Hij zag dat het de meeste werkgevers – ondanks alle inspanningen - niet lukt om verzuim structureel te verlagen. Om niet het zoveelste bedrijf te zijn dat met vernieuwende activiteiten en trainingen op de markt zou komen, heeft hij eerst onderzocht waarom het werkgevers niet lukt om het verzuim terug te dringen. Op basis van de antwoorden die hij kreeg, heeft hij een model ontwikkeld hoe dat wel kan. Een integraal model met een aantal opzichzelfstaande aandachtsgebieden die in combinatie met elkaar tot het gewenste lage verzuim leidt.


Werknemer staat centraal

Ook heeft Jasper de Wijn onderzocht welke rollen belanghebbende partijen hebben binnen het sociale zekerheidsstelsel in Nederland. Dit zijn andere rollen dan in de praktijk wordt aangenomen. Werkgevers dragen de verantwoordelijkheid voor verzuim over naar andere partijen. Maar het tegendeel is waar: de regie en verantwoordelijkheid ligt alleen bij werkgever en werknemer. De rol van arbodiensten, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen moet beperkter zijn. Deze partijen creëren een krachtenveld waarin geen optimale grip op het verzuim is. Synthra ondersteunt werkgevers deze vicieuze cirkel doorbreken. Wij leggen de regie bij leidinggevende en werknemer. De werknemer staat centraal.

Terug naar de homepage

grip_12_jr.jpg