Als een werknemer vanuit een verzuimperiode niet meer terug in eigen functie kan en passend werk niet geboden kan worden dan kan er een re-integratietraject worden ingezet. Synthra begeleidt de werknemer op een zorgvuldige wijze naar een nieuwe functie, binnen of buiten de eigen organisatie. Bij de inzet van een re-integratietraject houden wij rekening met de duur van de verzuimperiode en de financiële gevolgen voor werkgever en werknemer.

Meer dan een sollicitatietraining

Synthra is geen gewoon re-integratiebureau. Onze inspanningen zijn namelijk niet alleen gericht op het uitplaatsen van werknemers. Wij concentreren ons ook op het minimaliseren van mogelijke schadelast voor de werkgever. Wij richten ons op het voorkomen van WGA instroom en voorkomen van eventuele loonsancties. Soms is het perspectief voor een werknemer op een regulier dienstverband minimaal. Herkenbaar is het voorbeeld van de werknemer op leeftijd met fysieke klachten, een laag opleidingsniveau en geen computerkennis. Wij zijn in staat ook deze trajecten succesvol af te sluiten omdat wij ons richten op het minimaliseren van de schadelast. Hier gaan wij ver in. Zo gaan wij bij een eventuele keuring van het UWV mee met de werknemer.


Wat doet Synthra?

Een re-integratietraject van Synthra is maatwerk. Wij starten met een arbeidsanamnese waarbij onze Werkconsulent eventuele obstakels voor het traject analyseert en hierop adviseert naar de werkgever. Vervolgens voeren wij het PiketPaaltjesPlan uit. Dit tijd contingente plan richt zich op het volgen van wettelijke kaders en richtlijnen. Het richt zich niet op de klachten en beperkingen maar op het activeren en benutten van arbeidsmogelijkheden en uitvoeren van sollicitatie-inspanningen. Het plan maakt inzichtelijk welke vorderingen werknemer maakt. Het piketpaaltjesplan bestaat uit onderdelen profiel, actie, presentatie en nazorg. De trajecten worden zowel individueel als in groepsvorm aangeboden. Zo werken wij met de Carrouselmodules, hierin ontmoeten kandidaten elkaar, leren zij van elkaar en stimuleren zij elkaar richting werk.


Waarom Synthra?
  • Wij maken voor de werkgever inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn: het WGA-risico
  • Voor werknemer maken wij inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn voor het inkomen
  • Werkgever en werknemer kunnen alle inspanningen in het traject realtime volgen in de software applicatie van Synthra
  • Onze consulenten hebben gedegen kennis van de wettelijke kaders, richtlijnen en STECR werkwijzers
    Wij hebben een goed beeld van de Sociale Kaart en werken samen met organisaties binnen de 1e en 2e lijnzorg
  • Wij werken regionaal en kennen geen wachttijden om een traject te starten

Meer informatie over re-integratie spoor 2? Neem contact op met Ben Vos.

Terug naar overzicht