Eigen regie

Onderzoek wijst uit dat het welbevinden van de mens toeneemt, als hij de regie krijgt. Precies dit is de ambitie van Synthra: de eigen regie van medewerkers over hun gezondheid te stimuleren. Gezondheid staat voor het vermogen om je aan te kunnen passen, in het licht van sociale, fysieke en de emotionele uitdagingen van het leven. Omdat wij geloven dat gezonde medewerkers de basis zijn voor het succes en de continuïteit van een organisatie, stellen wij de medewerker centraal in onze dienstverlening. Zo groeit het bewustzijn van de eigen rol en wordt eigen regie vergroot.

Initiatief bij werknemer
Preventief activeren wij de werknemer om initiatief te nemen tot zelfonderzoek. Bij verzuim doet de werknemer zelf een aanvraag loondoorbetaling bij ziekte en objectiveert hij zijn eigen situatie in een eigen softwareomgeving. Periodiek vragen wij de werknemer om zelf de arbeidsgeschiktheid te meten met de Mogelijkheden- en Belemmeringen Lijst. Het initiatief voor de nodige stappen – bijvoorbeeld binnen de Wet Verbetering Poortwachter – ligt bij de werknemer zelf.

Ondernemend werknemerschap & effectief werkgeverschap
U als werkgever zit nu op de juiste plek. Om uw werknemer en u als werkgever te ondersteunen in deze nieuwe manier van arbeidsbegeleiding, bieden wij u de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) van Synthra. U ontvangt de nodige informatie en inzet van de werknemer om beslissingen te nemen over de arbeidsbegeleiding. Met deze visie en dienstverlening ambiëren wij een arbeidsdeelname van 98%.


Visie_Synthra.jpg
Onze basis

De basis van onze dienstverlening wordt gevormd door ons arbeidsdeelnamesysteem (ADS), Aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ), de MOBEL (Mogelijkheden- en belemmeringenlijst) en het Multidisciplinair team (MDT):

Arbeidsdeelnamesysteem (ADS)

Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) is het online softwareprogramma dat werknemer, werkgever en betrokken derden ondersteunt en alle activiteiten borgt rondom de begeleiding naar arbeid. Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) faciliteert de werknemer om zelf regie te nemen in het re-integratieproces. Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) is ontwikkeld door Synthra.

Lees verder

Aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ)

Bij Synthra moeten werknemers bij arbeidsongeschiktheid een aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ) doen in het door ons ontwikkelde Arbeidsdeelnamesysteem (ADS). Normaal 'melden' werknemers zich ziek bij hun leidinggevende. Wij gaan verder: de werknemer geeft met de LBZ aanvraag antwoord op een aantal vragen welke vervolgens objectief worden beoordeeld door de leidinggevende of Synthra.

Lees verder

MOBEL

De MOBEL staat voor mogelijkheden en belemmeringen lijst. Met deze door Synthra ontwikkelde digitale vragenlijst meten wij periodiek de belastbaarheid en de voortgang in begeleiding door de mogelijkheden en belemmeringen door de werknemer zelf vast te laten stellen. Want meten is weten.

Lees verder

Multidisciplinair team (MDT)

Het Multidisciplinair team (MDT) van Synthra faciliteert werkgever en werknemer met de bedrijfsarts en Prakijkondersteuner bedrijfsarts (POB), psycholoog, fysiotherapeut, re-integratie- consulent en verzuimmanager. Met deze multidisciplinaire en regionaal georganiseerde teams zijn wij in staat om de werkgever als totaalleverancier van dienst te zijn op alle voorkomende onderwerpen binnen verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

grip_12_jr.jpgOnze diensten

Synthra levert diensten die zijn gericht op het structureel terugbrengen van verzuim en arbeidsongeschiktheid bij werkgevers. Wij geloven door werknemers ondernemend en als verantwoordelijke te positioneren en leidinggevenden te ondersteunen in kennis, het verzuim afneemt en arbeidspotentieel wordt vergroot. Dit doen wij door preventie, arbeidsbegeleiding bij loondoorbetaling bij ziekte (LBZ), uitvoering Ziektewet en eigenrisicodragerschap WGA te presenteren in een -1 + 12 jaarpropositie met een landelijke uitvoering door multidisciplinaire teams. Wij presenteren onze dienstverlening in abonnementsvormen en met losse interventies. Onze visie en dienstverlening zijn gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving.

Bekijk alle diensten