Het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) is het onderzoek dat u kunt aanvragen om uw eigen gezondheid op uw werk en binnen uw werkzaamheden te bewaken en te bevorderen . Het onderzoek geeft inzicht in eventuele gezondheids- en werkproblemen en maakt het mogelijk om acties op het gebied van werk en gezondheid in te zetten. Als uw werkgever is aangesloten bij Synthra dan kunt u dit onderzoek preventief en kosteloos aanvragen.

Hoe werkt het?

Als u een Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) opstart dan ontvangt u een digitale vragenlijst. Na het invullen van deze vragenlijst volgt een gesprek met de Medisch casemanager of bedrijfsarts om de uitkomsten te bespreken. In dit gesprek ontvangt u handreikingen om de eventuele gemeten onbalans om te zetten in een situatie van meer vitaliteit en balans. Het deelnemen aan het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) is vrijblijvend als u deze preventief aanvraagt. Na zes maanden bespreken wij samen de voortgang.


Meer informatie over het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO)? Neem contact op met het SDC.


Terug naar werknemer
AGO1.jpg