BGM staat voor bedrijfsgezondheidsmanagement. Met dit preventieve instrument onderzoeken wij hoe een organisatie om gaat met verzuim. Wij onderzoeken op welke onderwerpen verbeteringen mogelijk zijn om zo het verzuim structureel te reduceren en daarmee de arbeidsdeelname te verhogen.

Achtergrond

De Bedrijfsgezondheidsscan vormt het vertrekpunt voor het werken in eigen regie. Uit de scan wordt duidelijk op welke gebieden uw organisatie goed scoort en op welke gebieden winst te behalen is. Wij geven de werkgever adviezen om deze winst te kunnen realiseren en hoe wij hierin kunnen ondersteunen. Naast een vertrekpunt kan ervoor worden gekozen om de scan periodiek te laten terugkeren, zodat de voortgang van het bedrijfsgezondheidsmanagement kan worden gemonitord. Op deze manier fungeert de Bedrijfsgezondheidsscan als borging. De uitkomsten van de scan worden beschreven in een rapportage welke in een gesprek wordt toegelicht.


Onderwerpen scan

De Bedrijfsgezondheidsscan omvat 61 vragen en meet de volgende onderdelen:

 • Preventie: Wat doet uw organisatie eraan om te voorkomen dat een medewerker gaat verzuimen?
 • Toekennen loondoorbetaling bij ziekte (LBZ): Het op wettelijke basis (art. 7:629 BW) beheersen van de aanvraag LBZ: de werknemer moet voldoen aan bepaalde voorwaarden alvorens de leidinggevende LBZ mag toekennen. De werknemer geeft zelf aan in hoeverre hij/zij aan die voorwaarden voldoet. In hoeverre beheerst de organisatie het proces rond een aanvraag van LBZ op basis van artikel 7:629 BW?
 • Frequent verzuim: Het opnemen van frequent verzuim door het hanteren van een frequent verzuimtraject waarbij de werknemer zelf het initiatief moet nemen tot het terugbrengen van de frequentie. Hoe pakt de werkgever dit op?
 • Langdurig verzuim: Stuurt de werkgever de duur van het verzuim volgens de richtlijnen van de bedrijfsartsen (NVAB richtlijnen) en de richtlijnen van STECR?
 • Inzet bedrijfsarts: Hoe wordt de bedrijfsarts vanuit de organisatie aangestuurd en wie stelt het werkhervattingsadvies op?
 • Re-integratie: Onderzoekt de organisatie de mogelijkheden van passende arbeid binnen en buiten de organisatie voldoende? Welke rol wordt hierin verwacht van de werkgever?

  Sovib voert uit

  De BGM scan wordt uitgevoerd door Sovib in samenwerking met Synthra. Sovib adviseert werkgevers over het beheer van schade- en inkomensrisico's. Sovib valt net als Synthra onder de Levin holding. Voor meer informatie over Sovib, bel met 010-4113751, mail naar post@sovib.nl of bezoek de website: www.sovib.nl.  terug naar diensten
 • kwaliteit.jpg