Visie
Mijn ambitie? Vitale organisaties met een arbeidsparticipatie van 98%! Om dit te realiseren ondersteun ik werkgevers om een eigen visie te ontwikkelen op duurzame inzetbaarheid. En deze visie te vertalen in een helder beleid waarin de kracht en verantwoordelijkheid van medewerkers centraal staat.

Opleiding & achtergrond
Na mijn rechtenstudie heb ik mijn rugzak gevuld met kennis over arbeidsrecht, re-integratie, verzuimbegeleiding, arbeids- en gezondheidspsychologie en sociale zekerheid.

Hobby’s
Hardlopen, koken, muziek en genieten van het leven met familie en vrienden.