Visie
Verzuim brengt niet alleen kosten met zich mee maar kan ook imagoschade en gevolgen voor het welzijn van gezonde werknemers opleveren. Om dit aan te pakken is het van belang om samen na te denken over oplossingen, kennis te delen en doelen te stellen. Hieraan wil ik graag mijn steentje bijdragen zonder aan de eigen regie voorbij te gaan.

Opleiding en werkachtergrond
Ik ben begonnen bij de bedrijfsvereniging in 1983 wat later het UWV werd. Vervolgens door wetswijziging via het UWV terechtgekomen bij verschillende arbodiensten waarna ik in 2011 bij Synthra in dienst ben getreden. Ik heb HBO Personeel & Arbeid afgerond en heb daarnaast verschillende opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd op het gebied van sociale zekerheid.

Hobby’s
Natuur, fotografie, lezen, voetbal en films kijken.