De MOBEL staat voor mogelijkheden en belemmeringen lijst. Met deze door Synthra ontwikkelde digitale vragenlijst kan u als werknemer zelf periodiek uw belastbaarheid en de voortgang van uw re-integratie meten.

Achtergrond

De MOBEL is gebaseerd op de FML (Functie- en Mogelijkheden Lijst) en is afgeleid van de CBBS-systematiek die het UWV gebruikt bij het beoordelen van de belastbaarheid, bijvoorbeeld bij een WIA keuring. De FML wordt ook gebruikt door bedrijfsartsen in de eerste twee ziektejaren. Het is een belangrijke indicator om inzichtelijk te maken wat uw belastbaarheid is. De MOBEL-systematiek is ontwikkeld door Synthra en wordt gebruikt binnen diverse vormen van begeleiding.


Hoe werkt het?

U vult als werknemer zelf de vragenlijst in. Zo hoeft er geen bedrijfsarts, UWV of andere derde ingezet te worden. U wordt bevraagd op de onderwerpen: persoonlijk en sociaal functioneren, fysieke omgevingseisen, dynamisch handelen, statisch handelen en psychisch belastende factoren. Met de ingevulde mogelijkheden en belemmeringen berekent de module een arbeidsgeschiktheidsscore op de mogelijkheden in de eigen functie of de mogelijkheden in diverse andere functies binnen en buiten de organisatie. Op deze wijze stelt u als werknemer zelf vast of de ziekte ook leidt tot arbeidsongeschiktheid en zo ja, in welke mate.


Meer informatie over de MOBEL? Neem contact op met het SDC.


Terug naar werknemer
Mobel.jpg