Het Multidisciplinair Team van Synthra bestaat naast een bedrijfsarts en Medicam (Medisch Casemanager) ook uit een re-integratieconsulent, psycholoog en een fysiotherapeut. Met dit team zijn wij in staat om u als werknemer te ondersteunen en te begeleiden in werk. Of dit nu gaat om psychische klachten of om een pijnlijke schouder. Staat u op een wachtlijst om behandeld te worden of levert uw huidige behandeling te weinig op? Synthra kan u direct helpen, wij hebben namelijk geen wachtlijsten.

Onze Medicam en Bedrijfsarts

Synthra werkt naast een bedrijfsarts ook met een Medicam. Medicam staat voor Medisch Casemanager. Een bedrijfsarts mag zich uitspreken over de beperkingen, de prognose van het herstel en de adequaatheid van de eventuele gevolgde behandeling. Onze Medicam doet meer: de Medicam ondersteunt in de re-integratie naar werk.

Mogelijkheden

Samen met u kijkt de Medicam naar de mogelijkheden, zoals het aanpassen van werkzaamheden of het opstellen van een passend opbouwschema. De Medicam is dus direct betrokken bij de begeleiding naar arbeid en adviseert - in overleg met de bedrijfsarts - over de juiste interventies in om uw herstel te bespoedigen. De Medicam is werkzaam onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts van Synthra en conformeert zich aan het medisch beroepsgeheim van de arts.


Meer informatie over het Multidisciplinair Team (MDT)? Neem contact op met ons SDC.

Terug naar werknemer