image description image description

Beste prestatie inzetbaarheid
Kennisnetwerk en onderzoeksbureau Vernet heeft voor de 6e keer de Vernet Health Ranking uitgevoerd. Op donderdag 10 maart 2016 heeft Zorggroep De Vechtstreek de 1e prijs ontvangen voor best presterende werkgever binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg! In totaal zijn 500 zorgorganisaties aangesloten bij Vernet.

2 -3 % verzuim
Over 2015 heeft Zorggroep De Vechtstreek een verzuimpercentage van 2 - 3 % behaald. Met een score van 9,8 heeft deze werkgever de beste prestatie geleverd op het gebied van inzetbaarheid. Dit mooie resultaat is samen met Synthra behaald. Wij zijn trots op onze samenwerking.

Verzuim en WGA-instroom naar een minimum
Synthra gelooft dat gezonde werknemers de basis zijn voor het succes en de continuïteit van een organisatie. Wij ondersteunen werkgevers daarom bij het structureel terugbrengen van verzuim en WGA instroom naar een absoluut minimum.