image description image description

Fusie Synthra en Provar
Vanaf 1 juli 2015 zijn Synthra en Provar officieel gefuseerd. Samen gaan wij verder onder de naam Synthra! De dienstverlening van Provar, gericht op het begeleiden van arbeidsongeschikte werknemers vanuit de software, wordt hiermee onderdeel van onze ambitie om Nederland te helpen het verzuim duurzaam terug te brengen naar 2%.

Synthra staat voor het eigen regie model. Wij geloven door werknemers ondernemend en als verantwoordelijke te positioneren en leidinggevenden te ondersteunen in kennis, het verzuim afneemt en arbeidspotentieel wordt vergroot. Dit doen wij door preventie, re-integratie en arbeidsbegeleiding bij verzuim en arbeidsongeschiktheid te presenteren in een -1 tot 12 jaarpropositie met een landelijke uitvoering door multidisciplinaire teams.