image description image description

Vanaf 2016 is Synthra lid van Oval. OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten en adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. Met het lidmaatschap heeft Synthra het certificaat ontvangen wat staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat.