image description image description

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB): Nieuw beroep in arbodienstverlening

Vanaf 2017 kent Nederland een nieuw beroep: de Praktijk ondersteuner Bedrijfsarts oftewel POB. Tot stand gekomen door het initiatief van Arbo dienstverlener Synthra en de opleidingsinstituten NSPOH en Breederode Hogeschool.

Taakdelegatie bedrijfsarts
Sinds 2013 bestaat de mogelijkheid dat de bedrijfsarts een aantal taken kan delegeren aan de medisch casemanager. De bedrijfsarts blijft wel eindverantwoordelijk voor deze taken. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd door de NVAB in de leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding. Hierdoor kan het tekort aan bedrijfsartsen mogelijk deels worden opgevangen zodat zij zich meer kunnen richten op hun kerntaken. Tot nu toe ontbrak het aan gedegen opleiding om deze taakdelegatie op een verantwoorde en praktische manier vorm te geven. Dit is de reden dat Synthra, specialist in verzuimbegeleiding en preventie, tot de conclusie kwam dat er een speciaal hiervoor opgeleide en gekwalificeerde beroepsgroep moest komen met een eigen register: de POB.

De POB opleiding
Synthra heeft voor de POB opleiding twee gerenommeerde opleidingsinstituten bij elkaar gebracht. De NSPOH, deze verzorgt opleidingen in de sociale geneeskunde, waar onder de opleiding tot bedrijfsarts, en Breederode Hogeschool, onder andere bekend als opleider voor de Praktijk ondersteuners huisartsen (POH). Zij hebben vanuit hun ervaring en expertise de opleiding voor POB ontworpen. Daarbij is gebruikt gemaakt van de opzet en structuur van de POH opleiding. De POB opleiding is op HBO niveau waarin de studenten in een jaar tijd theorie en praktijk combineren. De opleiding bestaat uit 22 lesdagen verzorgt door deskundigen uit het werkveld en een tweewekelijkse coaching door daarvoor opgeleide praktijkbegeleiders (veelal bedrijfsartsen). Na afronding van de opleiding ligt de weg open naar registratie in een nieuw te vormen register voor POB’s.

Maatschappelijke context
De POB sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom gezond werken met nadruk op preventie, conform de nieuwe Arbowet. Er is immers steeds meer capaciteit nodig om verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid vanuit professionals te ondersteunen en faciliteren. Niet alleen om het tekort aan bedrijfsartsen op te kunnen vangen, maar ook om vanuit hun eigen expertise een bijdrage te leveren aan de vraagstukken rondom toenemende werkdruk, (psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende bevolking. Een verantwoorde mogelijkheid tot taakdelegatie aan de POB schept deze ruimte.

Meer informatie over de opleiding POB? Kijk op de website: www.praktijkondersteunerbedrijfsarts.nl of neem contact op met Barbara Sobocan van Synthra.