Als er binnen uw eigen organisatie geen mogelijkheden zijn dan kan u een beroep doen op een re-integratietraject spoor 2 (en 3) van Synthra. Wij bieden u ondersteuning bij het vinden van een nieuwe passende functie buiten de eigen organisatie.

PiketPaaltjesPlan

Wij werken met het PiketPaaltjesPlan, dit is een op maat samengesteld plan, waarin een viertal paaltjes worden geslagen om een duurzaam passende baan te realiseren en te behouden. Deze paaltjes zijn:

 • PiketPaaltje 1: Profiel
 • PiketPaaltje 2: Actie
 • PiketPaaltje 3: Presentatie
 • PiketPaaltje 4: Nazorg

Maatwerk in Eigen regie

U ontvangt van Synthra een re-integratiemap die wij gebruiken tijdens het traject. In deze re-integratie map treft u werkvormen aan die Synthra gebruikt tijdens het re-integratietraject. De visie van Synthra is om te werken vanuit Eigen Regie, waarmee bedoeld wordt dat u zelf verantwoordelijk bent voor het re-integratietraject en het te behalen resultaat; een duurzaam passende baan. Met deze re-integratie map bieden wij u onze werkmethodieken aan, die van toepassing kunnen zijn binnen het re-integratietraject dat u samen met Synthra gaat doorlopen. Wel is elk traject maatkwerk, samen met uw consulent kijkt welke methodieken van toegevoegde waarde zijn om te behandelen.


Uw eigen coach

De re-integratieconsulent heeft de rol van ondersteuner, sparringpartner, motivator, inspirator, ervaringsdeskundige, coach en adviseur. De re-integratieconsulent coacht aan de zijlijn van het veld, waarop u uw wedstrijd speelt. In het begin zult u wellicht veel aanwijzingen nodig hebben om te ontdekken waar uw kwaliteiten liggen om goed te kunnen spelen. Maar als u eenmaal ervaring opdoet door te spelen, zult u steeds minder aanwijzingen nodig hebben en zal de re-integratieconsulent steeds meer op de achtergrond treden. Hierbij is het ultieme streven natuurlijk dat u volop plezier ervaart in de zoektocht naar een duurzaam passende baan.


Carrousel training

U kunt deelnemen aan onze carrousel training. In deze groepstraining volgt u samen met andere kandidaten een aantal basis en aanvullende modules. De carrousel training bestaat uit (gemiddeld) tweewekelijks één dagdeel van drie uur. Eén deel zal ingevuld worden door de groepsgewijze training, het andere deel zal u individueel doorlopen met de trainer op de achtergrond aanwezig. De trainer zal u begeleiden in beide delen. Kan u door omstandigheden geen gebruik maken van de carrousel training dan doorlopen wij de trainingsinhoud individueel met u.


Modules
Wij behandelen de volgende onderwerpen binnen het re-integratietraject spoor 2:
 • Kwaliteiten-Wensen
 • Persoonsprofiel
 • STAR
 • MOBEL lijst
 • FIT test-BIT test
 • Curriculum vitae
 • Netwerken
 • Vacature analyse
 • Sollicitatiebrieven
 • Elevator pitch
 • Sollicitatie en internet
 • Het sollicitatiegesprek
 • De Wet en het sollicitatiegesprek

  Meer informatie? Neem contact op met Ben Vos.

  Terug naar werknemer