Op deze pagina geven de meest relevante links weer ten aanzien van wet en regelgeving. Naast de wetsartikelen kennen wij in Nederland de NVAB richtlijnen en de STECR Werkwijzers die gelden als kaders voor verzuim en arbeidsgeschiktheid.

Wetsartikelen
 • Eigen Regie Model - Artikel 14 van de Arbowet
 • Loondoorbetaling bij Ziekte - Artikel 7: 629 BW
 • Re-integratieplicht werkgever - Artikel 7: 658a BW
 • Acceptatieplicht passende arbeid - Artikel 7: 660a BW
 • Ontheffing ontslagverbod - Artikel 7:670b BW
 • Re-integratieplicht WGA-eigenrisicodrager - Artikel 42 WIA

 • Richtlijnen
  • NVAB-Richtlijnen: De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde beschrijft de richtlijnen die gehanteerd moeten worden door bedrijfsartsen. De richtlijnen beschrijven o.s. welke adviezen gegeven moeten worden bij psychische klachten of klachten aan het bewegingsapparaat.
  • STECR Werkwijzers: De Stichting Expertise Centrum Participatie formeert multidisciplinaire kenniskringen om samen oplossingen te formulieren voor vraagstukken ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

  Links Synthra Meer informatie over wet- en regelgeving? Neem contact op met het SDC..

  Terug naar homepage

  zorgvuldigheid.jpg