Synthra werkt samen. Zo werkt Synthra intensief met verzekeraars samen op de onderwerpen verzuim en arbeidsongeschiktheid. De polisvoorwaarden van verzuim- en WGA-verzekeringen bieden de mogelijkheid om vroegtijdig te interveniëren. Naast de uitvoering van diensten voor verschillende verzekeraars werkt Synthra samen met diverse partijen in de keten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

De Amersfoortse & Nationale Nederlanden

Synthra heeft afspraken met De Amersfoortse en met Nationale Nederlanden. Zo hebben werkgevers die het WGA eigenrisicodragerschap ondergebracht hebben bij deze verzekeraars de mogelijkheid om in in aanmerking te komen voor vergoedingen tot 100% van nodige interventies om instroom in de WGA te voorkomen. Synthra wordt ingeschakeld om langdurig verzuimende werknemers te begeleiden naar passende en loonvormende arbeid, of om werknemers te begeleiden naar een WIA uitkering.


de Levin Groep

Synthra is onderdeel van de Levin groep. Verder zijn reActivate, Sovib, JuriZorg en Verzekeringsbeheer onderdeel van deze groep. reActivate is een psychologisch bureau en GGZ-instelling die werknemers behandelt op psychische en fysiek vlak en begeleidt richting herstel én arbeidsparticipatie. Voor meer informatie: www.reactivate.nl. Sovib geeft advies op maat aan zorgorganisaties op het gebied van schade en inkomen. Meer informatie: www.sovib.nl. JuriZorg biedt juridische ondersteuning op afroepbasis op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en regres. Meer informatie: www.jurizorg.nl. Voor alle werkgevers buiten de zorg geeft Verzekeringsbeheer advies op schade en inkomen. Meer informatie over Verzekeringsbeheer: www.verzekeringsbeheer.nl.


Gecertificeerd

Synthra is lid van OVAL. OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten en adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. Met het lidmaatschap heeft Synthra het certificaat ontvangen wat staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat.


Meer over samenwerken of over de Levin Groep? Neem contact op met Petrus Dispa, directeur van Synthra.

terug naar homepage