Ondernemend werknemerschap & effectief werkgeverschap

Nederland naar 2% verzuim helpen, dit is onze ambitie. Met onze dienstverlening maken wij de werknemer verantwoordelijk binnen verzuim en arbeidsongeschiktheid. Wij stellen de werknemer centraal waardoor hij zich continu bewust is van zijn situatie. Wij noemen dit ondernemend werknemerschap. Hiermee zit de werkgever op de juiste plek. Deze ontvangt van de werknemer de benodigde informatie om beslissingen te kunnen nemen over de arbeidsbegeleiding. De werknemer is aan zet. De werkgever faciliteert.

Uw resultaat

Met de visie en dienstverlening van Synthra bereiken werkgevers een ziekteverzuim van 2% en een WGA-instroom van 0,1%. Met onze rekentool kunt u eenvoudig de mogelijke besparing op uw verzuim berekenen.

Download hier onze rekentool (excel)

Visie_Synthra.jpg
Onze basis

De basis van onze dienstverlening wordt gevormd door ons arbeidsdeelnamesysteem (ADS), Aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ), de MOBEL (Mogelijkheden- en belemmeringenlijst) en het Multidisciplinair team (MDT):

Arbeidsdeelnamesysteem (ADS)

Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) is het online softwareprogramma dat werknemer, werkgever en betrokken derden ondersteunt en alle activiteiten borgt rondom de begeleiding naar arbeid. Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) faciliteert de werknemer om zelf regie te nemen in het re-integratieproces. Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) is ontwikkeld door Synthra.

Lees verder

Aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ)

Bij Synthra moeten werknemers bij arbeidsongeschiktheid een aanvraag Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ) doen in het door ons ontwikkelde Arbeidsdeelnamesysteem (ADS). Normaal 'melden' werknemers zich ziek bij hun leidinggevende. Wij gaan verder: de werknemer geeft met de LBZ aanvraag antwoord op een aantal vragen welke vervolgens objectief worden beoordeeld door de leidinggevende of Synthra.

Lees verder

MOBEL

De MOBEL staat voor mogelijkheden en belemmeringen lijst. Met deze door Synthra ontwikkelde digitale vragenlijst meten wij periodiek de belastbaarheid en de voortgang in begeleiding door de mogelijkheden en belemmeringen door de werknemer zelf vast te laten stellen. Want meten is weten.

Lees verder

Multidisciplinair team (MDT)

Het Multidisciplinair team (MDT) van Synthra faciliteert werkgever en werknemer met de bedrijfsarts en Medicam, psycholoog, fysiotherapeut, re-integratie- consulent en verzuimmanager. Met deze multidisciplinaire en regionaal georganiseerde teams zijn wij in staat om de werkgever als totaalleverancier van dienst te zijn op alle voorkomende onderwerpen binnen verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

grip_12_jr.jpgOnze diensten

Synthra levert diensten die zijn gericht op het structureel terugbrengen van verzuim en arbeidsongeschiktheid bij werkgevers. Wij geloven door werknemers ondernemend en als verantwoordelijke te positioneren en leidinggevenden te ondersteunen in kennis, het verzuim afneemt en arbeidspotentieel wordt vergroot. Dit doen wij door preventie, arbeidsbegeleiding bij loondoorbetaling bij ziekte (LBZ), uitvoering Ziektewet en eigenrisicodragerschap WGA te presenteren in een -1 + 12 jaarpropositie met een landelijke uitvoering door multidisciplinaire teams. Wij presenteren onze dienstverlening in abonnementsvormen en met losse interventies. Onze visie en dienstverlening zijn gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving.

Bekijk alle diensten