Wie is Synthra?

Wij ondersteunen u om gezond te blijven en/of om de weg naar werk weer te vinden. Wij geloven namelijk dat u als werknemer de basis bent voor het succes en de continuïteit van een organisatie. Met de dienstverlening van Synthra staat u als werknemer centraal. Bij Synthra wordt u in staat gesteld om uw klachten zelf te objectiveren. Wij ondersteunen u preventief met het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) maar wij begeleiden u ook in de re-integratie naar werk. Ook bieden wij u ondersteuning rondom uitkeringen. Bijvoorbeeld door het aanvragen van een WIA-uitkering.

Het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS)

Het Arbeidsdeelnamesysteem is het online programma dat u als werknemer ondersteunt in alle activiteiten rondom verzuim en in de begeleiding naar arbeid. Het Arbeidsdeelnamesysteem faciliteert u als werknemer om zelf regie te nemen in het re-integratieproces. Het Arbeidsdeelnamesysteem is ontwikkeld door Synthra.

Lees verder

Preventief

Binnen het Arbeidsdeelnamesysteem bieden wij u de mogelijkheid om preventief een Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) aan te vragen. De uitkomsten van deze scan zijn vrijblijvend. Aanbevelingen uit dit onderzoek stellen u als werknemer in staat om concrete acties in te zetten om uw gezondheid te bewaken en te bevorderen.

Lees verder

Het Multidisciplinair Team (MDT)

Het Multidisciplinair Team (MDT) van Synthra bestaat naast een bedrijfsarts en Medicam (Medisch Casemanager) uit een re-integratieconsulent, psycholoog en een fysiotherapeut. Met deze specialisten ondersteunen wij u in en naar werk. Staat u op een wachtlijst of levert uw huidige behandeling te weinig op? Synthra helpt direct. Wij kennen geen wachtlijsten.

Lees verder

MOBEL

De MOBEL staat voor Mogelijkheden- en BelemmeringenLijst. Met deze door Synthra ontwikkelde online tool stellen wij u als werknemer in staat om zelf aan te geven wat uw mogelijkheden en belemmeringen zijn. Met de MOBEL kunt u dus zelf uw situatie objectiveren en beoordelen.

Lees verder

Re-integratie spoor 2

Als er binnen uw eigen organisatie geen mogelijkheden zijn dan kan u een beroep doen op een re-integratietraject spoor 2 van Synthra. Wij bieden u ondersteuning bij het vinden van een nieuwe passende functie buiten de eigen organisatie.

Lees verder

SDC (Synthraal Diensten Centrum)

Deze helpdesk van Synthra ondersteunt u bij eventuele vragen over verzuim en re-integratie. Maar ook met praktische vragen over het gebruik van onze software of bijvoorbeeld over het inplannen van afspraken kunt u terecht bij het SDC.

Lees verder

Wet- en regelgeving

Als werknemer heeft u te maken met wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid. Wij hebben de meest relevante wetsartikelen, richtlijnen en belangrijke links voor u op een rijtje gezet.

Lees verder

Veel gestelde vragen

Dagelijks krijgen wij vragen van werknemers die te maken hebben met de onderwerpen verzuim en re-integratie. De meest voorkomende vragen en antwoorden hebben wij hier verzameld.

Vragen & antwoorden

Een WIA uitkering?

Bent u (bijna) twee jaar ziek? Of u een uitkering ontvangt is afhankelijk van de WIA-keuring. Synthra kan u begeleiden in voorbereiding op en tijdens de keuring. Weten wat een mogelijke WGA uitkering voor u betekent? Deze rekentool geeft u een indicatie.

Rekentool WGA uitkering